Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
May 12
Image Size
1.4 MB
Resolution
980×600
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
213
Favourites
30 (who?)
Comments
7
Downloads
0
×
Cover SeoSun by Shin10 Cover SeoSun by Shin10
              - Hố hố , 2 art chả gì ăn nhập vs gì :D . Thức chất 2 art này làm trc' để mừng SN 2 ẻm nhưng thấy ghê quá hà :D
              - Ai đi ngang chém dùm tớ luôn ngá . Mẹc xi :) 
Add a Comment:
 
:iconmaychugpt:
maychuGPT Featured By Owner Jun 11, 2014  Student
mình thích c1 hơn, chỉ tiếc là mod không ăn nhập lắm vì phần tt mix tông chủ đạo xanh lá cây mà :33
btw...clr đẹp lắm :33
Reply
:iconshin10:
Shin10 Featured By Owner Jun 14, 2014
- mơn ạ Love Love 
Reply
:iconmo0nsiilycutelazy:
mo0nsiilycutelazy Featured By Owner May 14, 2014  Student Interface Designer
des cv đẹp thế này mà k chịu des = )))))))))))))))))))))))))
Reply
:iconshin10:
Shin10 Featured By Owner May 14, 2014
- =]] . Bây h sẽ des nhìu đấy =]]
Reply
:iconsunham86:
Sunham86 Featured By Owner May 12, 2014  Student Interface Designer
thích art Sún hơn~
clr đẹp qá ạ
Reply
:iconshin10:
Shin10 Featured By Owner May 12, 2014
- Tks e :D . S' cũng thích art đó hơn :D
Reply
:iconsunham86:
Sunham86 Featured By Owner May 12, 2014  Student Interface Designer
dạ 
Reply
Add a Comment: